Orbit

:::

秘书处

 • 职称 : 秘书长兼人力资源室主任
 • 姓名 : 詹 国华
 • 电子邮件 : chan@mdu.edu.tw
 • 联络电话 : 04-8876660 ext. 1600
 • 承办业务 :  
 • 职称 : 专案经理
 • 姓名 : 栾 瑞芹
 • 电子邮件 : luanrc@mdu.edu.tw
 • 联络电话 : 04-8876660 ext. 1612
 • 承办业务 : 董事长秘书、董事会相关业务、董事会公关事务、预算管理人、零用金管理、童军专案业务规划与执行、冬、夏令营活动规划与执行。
 • 职称 : 专案经理
 • 姓名 : 苏 崧铭
 • 电子邮件 : bright@mdu.edu.tw
 • 联络电话 : 04-8876660 ext. 1613
 • 承办业务 : 副校长秘书
sina-weibo