Orbit

:::

原木相框─校景

  • 2017-04-28
  • 颜 佳琪
{{Alt_title}}

含框尺寸:21.2cm*21.2cm*2.8cm
备注:共有四款,申请时请注明。含纸盒。

This is an image

This is an image 湖岸码头

This is an image 寒梅大楼

This is an image 图书馆+开悟大楼

This is an image 蠡泽湖+志强大楼


 

sina-weibo
  • 请于预计领用日期三天前将纪念品申请单送至秘书处。
  • 请下载「纪念品申请表」填写后送至秘书处公关暨新闻中心申请。
  • 考量制备成本与储存空间,各项礼品安全存量不一,如领用数目超过 30 个, 请先来电询问库存量(分机 1604),并于一周前申请。
  • 详细项目请下载「明道大学纪念品目录」参考。